Bezzałogowy statek powietrzny

Strona Główna / Bezzałogowy statek powietrzny

Szkolenie z zakresu audytu instalacji fotowoltaicznych wraz z obsługą bezzałogowego statku powietrznego, kamery termowizyjnej oraz oprogramowaniem

Ocena szkolenia: 4.8/5

Na podstawie niezależnej opinii klientów BUR

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji cyfrowych z zakresu obsługi oprogramowania do sporządzania audytów instalacji fotowoltaicznych oraz obsługi oprogramowania urządzeń typu dron wraz z obsługą kamery termowizyjnej.

Dzień 1 - FOTOWOLTAIKA – MONTAŻ:

Podstawy stosowania systemów PV

 • korzyści ze stosowania źródeł energii słonecznej;
 • wpływ na środowisko;
 • mechanizmy wspierania stosowania odnawialnych źródeł energii (taryfy gwarantowane, zielone certyfikaty).
 • Zagadnienia prawne i opcje finansowania
 • Ustawa Prawo Budowlane;
 • Ustawa Prawo Energetyczne;
 • obowiązujące normy i rozporządzenia;
 • opcje finansowania instalacji fotowoltaicznych;
 • fundusze unijne.

 

Dzień 2 - FOTOWOLTAIKA – MONTAŻ:

1. Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów PV

 • konwersja energii słonecznej na elektryczną;
 • budowa, zasada działania i parametry ogniwa fotowoltaicznego;
 • typy ogniw fotowoltaicznych;
 • wpływ różnych czynników na sprawność konwersji i optymalną pracę ogniwa.

 

2. Zasady doboru systemów PV

 • budowa systemów;
 • typy systemów;
 • typy inwerterów;
 • metody magazynowania wytworzonej energii.

 

Dzień 3 - FOTOWOLTAIKA – MONTAŻ:

1. Montaż i regulacja instalacji fotowoltaicznej

 • ustalenie harmonogramu prac;
 • prawidłowe rozmieszczenie i montaż systemów mocowania;
 • prawidłowe rozplanowanie i wykonanie okablowania;
 • montaż modułów.

 

2. Wydajność systemów PV
3. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów PV

 

Dzień 4 - FOTOWOLTAIKA – PROJEKTOWANIE:

1. Projektowanie instalacji fotowoltaicznych

 • zebranie informacji wstępnych;
 • projektowanie profesjonalne z pełną analizą zacienienia;
 • technika tworzenia raportu inwestycji.

 

Dzień 5 - PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI i PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO w UDT:

1. Podsumowanie wiadomości

 • przygotowanie do egzaminu zewnętrznego organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego- niniejszy egzamin nie jest obowiązkowy dla uczestnika;
 • panel dyskusyjny dla uczestników mających dodatkowe pytania;
 • utrwalenie wiedzy z całego cyklu szkoleniowego.

Szkolenia prowadzą specjaliści w dziedzinie odnawialnych źródeł energii - praktycy i dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Rzeszów, Gdańsk, Płock

Opiekun szkolenia: Aleksandra Słupek
Telefon kontaktowy bezpośredni: 795 114 089
Telefon kontaktowy: 17 862 30 98
E-mail: aj@on-eco.pl

 • ukończenie szkolenia jest równoznaczne z uzyskaniem Certyfikatu Montera i Projektanta Instalacji Fotowoltaicznych. Certyfikat uprawnia
  do przystąpienia do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego;
 • bezpłatna konsultacja do 7 dni po zakończeniu szkolenia;
 • materiały szkoleniowe;
 • podręcznik
 • po ukończeniu zajęć pierwszego dnia szkolenia jest możliwość przystąpienia do egzaminu przed państwową Komisją Kwalifikacyjną.

Usługę szkoleniową można dofinansować w ramach:

Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS:

 • 100 % dotacji kosztów szkolenia dla pracodawców i pracowników mikroprzedsiębiorstw;
 • 80 % dotacji kosztów szkolenia dla pracodawców i pracowników MŚP.


Bazy Usług Rozwojowych:

Dofinasowanie od 60 % do 90 % w zależności od rejonu i operatora dla osób pracujących oraz bezrobotnych;
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9681

Bon szkoleniowy:
100 % dotacji tylko i wyłącznie dla osób bezrobotnych.

Rozwój działalności/startup:
100 % dotacji dla osób zainteresowanych otworzeniem działalności.

Szczegółów dotyczących możliwości dofinasowania szkolenia udziela:
Opiekun szkolenia: Aleksandra Słupek
Telefon kontaktowy bezpośredni : 795 114 089
Telefon kontaktowy: 17 862 30 98
E-mail: aj@on-eco.pl

  Nazwa szkolenia: Szkolenie z zakresu audyt instalacji fotowoltaicznych wraz z obsługą bezzałogowego statku powietrznego, kamery termowizyjnej oraz oprogramowaniem.