Doświadczenie

Przez 10 lat funkcjonowania firmy zrealizowaliśmy kilkaset projektów.

WIEDZA

Nasz zespół tworzy kadra doświadczonych specjalistów.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Cechuje nas elastyczne podejście gdyż każdy klient jest inny.

SKUTECZNOŚĆ

Jesteśmy znani z wysokiej skuteczności pozyskiwania dotacji.

TERMINOWOŚĆ

Zawsze dotrzymujemy ustalonych terminów

Dotacja z Bazy Usług Rozwojowych do 100%

Chcesz wiedzieć ile czasu zajmie Ci pozyskanie dotacji i jakie są etapy ?

1.

Wybór szkolenia odbywa się ze strony Bazy Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

2.

Zgłoszenie o wsparcie należy złożyć do właściwego Operatora wybieranego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym w danym województwie. Kontakt do Operatora przydzielonego do właściwego dla klienta rejonu można znaleźć na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce Dofinansowanie.

3.

Warunki i wysokość dofinansowania u każdego z Operatorów w danym województwie jest zróżnicowana.

4.

Po podpisaniu umowy z Operatorem kolejnym krokiem jest dokonanie rejestracji na platformie Bazy Usług Rozwojowych. Zgłoszenie należy dokonać jako Uczestnik indywidualny lub jako przedsiębiorstwo (Uczestnik instytucjonalny).

5.

W celu zgłoszenia się na dane szkolenie w przypadku uczestników oddelegowanych z przedsiębiorstwa, każdy pracownik powinien utworzyć oddzielne konto na platformie.

6.

W przypadku pracodawcy z sektora jednoosobowej działalności gospodarczej tworzenie konta następuje w dwóch krokach: założenie konta dla Uczestnika instytucjonalnego jak również Uczestnika indywidualnego.

7.

Po zapisie na szkolenie następuje realizacja szkolenia, a po jej odbyciu szkolenia finansowanie usługi przez uczestnika danego szkolenia.

8.

Po dokonaniu opłaty za szkolenie, uczestnik lub przedsiębiorca kontaktuje się z Operatorem w celu przedstawienia dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia, takich jak np.: faktura, potwierdzenie płatności, certyfikat, czy zaświadczenia potwierdzające zdobycie kwalifikacji.

9.

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz po wypełnieniu obowiązkowej ankiety na profilu Uczestnika, zgodnie z warunkami finansowania przedstawionymi przez Operatora następuje zwrot poniesionych kosztów uczestnikowi szkolenia.

Szczegółowe informacje o obsłudze platformy Bazy Usług Rozwojowych: Kliknij aby pobrać