Język angielski B2 (Upper/post-intermediate)

Strona Główna / Język angielski B2 (Upper/post-intermediate)

Cambridge English Qualification. Język angielski z native speaker.
Poziom B2 (Upper-intermediate) z egzaminem FCE (wersja papierowa i elektroniczna). Sesje w trybie zdalnym.

Ocena szkolenia: 4.8/5

Na podstawie niezależnej opinii klientów BUR

Kurs skierowany do osób, które:

 • opanowały język angielski na poziomie B1;
 • chcą nabyć umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie Upper- intermediate;
 • chcą podnieść swoje kwalifikacje;
 • korzystają z języka angielskiego w życiu prywatnym i biznesowym;
 • planują wyjazd na wymianę międzynarodową.

 

Szkolenie adresowane jest dla osób indywidualnych, jak i pracowników mikro, małych i większych firm, które chcą udoskonalać swoje umiejętności językowe, jak również dla pracodawców chcących podnieść kwalifikacje swoim podwładnym, a tym samym zwiększyć prestiż firmy.

Kwalifikacje Cambridge English uznawane są przez ponad 20 000 organizacji na całym świecie, wśród których znajdują się pracodawcy, uczelnie wyższe i instytucje rządowe. Certyfikat honorowany jest przez najlepszych pracodawców min. Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych.

 

W trakcie kursu:

 • osiągniesz poziom znajomości języka angielskiego potrzebny do zdania egzaminu Cambridge English: B2 First (FCE);
 • udoskonalisz swoje umiejętności oraz zbudujesz pewność siebie podczas używania języka angielskiego w mowie i piśmie w różnorodnych sytuacjach;
 • gruntownie przygotujesz się do egzaminu Cambridge English: B2 First (FCE);
 • poznasz techniki egzaminacyjne.

 

Szkolenie kończy się przystąpieniem do egzaminu państwowego Cambridge English Qualifications B2 First (Cambridge English Scale 160-179) i jest dowodem osiągnięcia poziomu języka, który umożliwia skuteczną komunikację w środowisku anglojęzycznym.

UNIT 1: BANDS AND FANS

Grammar / gramatyka : Presentsimple and continous. Present habit: be used to/getused to. Habit in the past: used to/would.

Vocabulary / słownictwo: Free- timeactivities. Deducingwords in context. Pharsalverbs with take.

Reading / czytanie: Gappedtext

Writing / pisanie: Informal email. Using informallanguage

Use of English / używanie języka: Multiple-choice cloze

Listening/ słuchanie: Multiplematching

Speaking / mówienie: Interview. Asking and answeringquestions

 

UNIT 2: RELATIVE VALUES

Grammar / gramatyka : Adverbs and adjectives. Extreme adjectives, modifiers and intensifiers; Verb patterns:-ingorinfinitive

Vocabulary / słownictwo: Formation of adjectives. Phrasalverbs

Reading / czytanie: Multiplematching

Writing / pisanie: Essay. Using linkers for contrast

Use of English / używanie języka: Word formation

Listening/ słuchanie: Multiple choice

Speaking / mówienie: Collaborativetask. Agreeing and disagreeing

 

UNIT 3: THINGS THAT MATTER

Grammar / gramatyka : Using modifiers for comparison. Comparingquantities; Presentperfect and past simple; Presentperfectsimpleorcontinuous?. As and like

Vocabulary / słownictwo: Money; -edadjectives and propositions

Reading / czytanie: Multiple choice

Writing / pisanie: Article; Engaging the reader

Use of English / używanie języka: Open cloze

Listening/ słuchanie: Sentencecompletion

Speaking / mówienie: Longturn. Comparing, speculating, contrasting

 

UNIT 4: FORCES OF NATURE

Grammar / gramatyka : Articles: definite, indefinite and zero. Narrativeforms

Vocabulary / słownictwo: Compoundwords. Negativeprefixes with adjectives. Idioms: the body

Reading / czytanie: Multiplematching

Writing / pisanie: Essay. Expressing and supportingideas

Use of English / używanie języka: Word formation

Listening/ słuchanie: Multiple choice

Speaking / mówienie: Collaborativetask. Ranking

 

UNIT 5: EAT YOUR HEART OUT

Grammar / gramatyka : Expressions of quantity, Subject/ Verbagreement; Passiveforms, Passive reportingverbs

Vocabulary / słownictwo: Food

Reading / czytanie: Multiple choice

Writing / pisanie: Review. Describing a personalexperience

Use of English / używanie języka: Open cloze

Listening/ słuchanie: Sentencecompletion

Speaking / mówienie: Longturn. Comparing and giving a reaction

 

UNIT 6: IN THE SPOTLIGHT

Grammar / gramatyka : Futureforms. Futureperfect and continuous

Vocabulary / słownictwo: The arts. Word formation. Expressions with get

Reading / czytanie: Gappedtext

Writing / pisanie: Report, Textorganisation

Use of English / używanie języka: Multiple-choice cloze

Listening/ słuchanie: Multiple choice: shortextracts

Speaking / mówienie: Discussions. Givingopinions

 

UNIT 7: A PLACE TO LIVE

Grammar / gramatyka : Modalverbs. Relativeclauses: So, such, too, enough, very; It is, thereis

Vocabulary / słownictwo: Phrasalverbs. Describingplaces. Travel: collocations and phrasalverbs

Reading / czytanie: Multiplematching

Writing / pisanie: Essay. Including a range of structures

Use of English / używanie języka: Keywordtransformations

Listening/ słuchanie: Multiple choice

Speaking / mówienie: Longturn. Statingpreferences and speculating

 

UNIT 8 MOVING ON

Grammar / gramatyka : Reporting verbs: say, speak, talk, tell. Reportedstatements, Reported

questions and imperatives

Vocabulary / słownictwo: Collocations and phrasalverbs with work. Linkingwords and expressions.

Concrete and abstractnouns

Reading / czytanie: Multiplematching

Writing / pisanie: Letter of application. Using formallanguage

Use of English / używanie języka: Word formation

Listening/ słuchanie: Multiplematching

Speaking / mówienie: Collaborativetask and discussions. Agreeing and disagreeing

 

UNIT 9 LUCKY BREAK?

Grammar / gramatyka : Conditionalforms. Third conditional

Vocabulary / słownictwo: chance, opportunity, possibility, wordbuilding. Success and failure

Reading / czytanie: Gappedtext

Writing / pisanie: Essay. Structuring a paragraph

Use of English / używanie języka: Word formation

Listening/ słuchanie: Multiple choice

Speaking / mówienie: Discussion. Compensationstrategies

 

UNIT 10 FRIENDS FOR LIFE

Grammar / gramatyka : Conditionallinkingwords. Participles (-ing and -ed)

Vocabulary / słownictwo: Compoundadjectives: personality. Easilyconfusedadjectives, Phrasal verb with come

Reading / czytanie: Multiple choice

Writing / pisanie: Article. Using range of vocabulary

Use of English / używanie języka: Multiple – choice cloze

Listening/ słuchanie: Multiplematching

Speaking / mówienie: Collaborativetask

 

UNIT 11 NOTHING TO FEAR BUT FEAR

Grammar / gramatyka : Mixed conditionals. Hypotheticalmeaning

Vocabulary / słownictwo: Prefixesthatchangemeaning. Adjectives and verbs with prepositions. Phrasalverbs with off

Reading / czytanie: Gappedtext

Writing / pisanie: Review. Expressingpersonalopinions

Use of English / używanie języka: Word formation

Listening/ słuchanie: Multiple choice: shortextracts

Speaking / mówienie: Longturn. Responding to yourpartner’sphotographs

 

UNIT 12 CRIME SCENE

Grammar / gramatyka : Obligation, prohibition and necessity. Reflexivepronouns, Have/ get somethingdone

Vocabulary / słownictwo: Cybercrime. Shopping online. Verbs

Reading / czytanie: Multiple choice

Writing / pisanie: Report. Makingrecommendations

Use of English / używanie języka: Open cloze

Listening/ słuchanie: Sentencecompletion

Speaking / mówienie: Discussion. Assessment

Santiago Ortiz Posada - native speaker

Obszar specjalizacji: Nauczanie języka angielskiego mające na celu przygotowanie kursanta do egzaminu Cambridge English Qualifications.

Doświadczenie zawodowe: 21 lat doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego na wszystkich poziomach.Prowadzenie zajęć w formach indywidualnych i grupowych.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Nauczanie języka angielskiego na wszystkich poziomach. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych i indywidualnych. Doświadczenie wprowadzeniu zajęć dla klientów biznesowych.

Wykształcenie: TKT (Teaching Knowledge Test) certificate. University of Cambridge- Modules 1, 2 and 3.

Szkolenie przeprowadzane w trybie zdalnym.

Opiekun szkolenia: Iwona Krupa
Telefon kontaktowy bezpośredni: 889- 061-792
Telefon kontaktowy: 17 862 30 98
E-mail: ik@on-eco.pl

Kurs obejmuje koszt testu poziomującego Aptis i koszt egzaminu państwowego Cambridge English Qualifications B2 First. Egzamin w wersji papierowej lub elektronicznej.

Uczestnik kursu otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych:

• podręcznik - coursebook
• notatnik i długopis
• prezentacje multimedialne
• zestawy sprawdzające wiedzę, zawierające przykładowe pytania i zadania z rozwiązaniami

Program partnerski Addvantage member scheme- British Council.

Bazy Usług Rozwojowych:
Dofinasowanie od 60 % do 90 % w zależności od rejonu i operatora dla osób pracujących oraz bezrobotnych;
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9681

Bon szkoleniowy:
100 % dotacji tylko i wyłącznie dla osób bezrobotnych.

Szczegółów dotyczących możliwości dofinasowania szkolenia udziela:
Opiekun szkolenia: Iwona Krupa
Telefon kontaktowy bezpośredni: 889 061792
Telefon kontaktowy: 17 862 30 98
E-mail: ik@on-eco.pl

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu: poniedziałki - środy lub wtorki - czwartki lub zajęcia odbywające się wyłącznie w soboty.

  Nazwa szkolenia: Cambridge English Qualification. Język angielski z native speaker.
  Poziom B2 (Upper-intermediate) z egzaminem FCE (wersja papierowa i elektroniczna). Sesje w trybie zdalnym.