Język angielski C1

Strona Główna / Język angielski C1

Cambridge English Qualification. Język angielski z native speaker.
Poziom C1

Ocena szkolenia: 4.8/5

Na podstawie niezależnej opinii klientów BUR

Kurs skierowany do osób, które:

 • opanowały język angielski na poziomie B2 i chcą nabyć umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie C1;
 • chcą nabyć umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie C1 - Advanced;
 • chcą podnieść swoje kwalifikacje;
 • korzystają z języka angielskiego w życiu prywatnym i biznesowym;
 • planują wyjazd na wymianę międzynarodową

 

Szkolenie adresowane jest dla osób indywidualnych, jak i pracowników mikro, małych i większych firm, które chcą udoskonalać swoje umiejętności językowe, jak również dla pracodawców chcących podnieść kwalifikacje swoim podwładnym, a tym samym zwiększyć prestiż firmy.

Kwalifikacje Cambridge English uznawane są przez ponad 20 000 organizacji na całym świecie, wśród których znajdują się pracodawcy, uczelnie wyższe i instytucje rządowe. Certyfikat honorowany jest przez najlepszych pracodawców min.: Casio, Procter & Gamble,  Adidas,  StudyPortals,  Irish Naturalisation and Immigration Service (INIS),  Berlin School of Economics and Law,  London South Bank University, ICN Business School i wiele innych.

 

W trakcie kursu:

 • osiągniesz poziom znajomości języka angielskiego potrzebny do zdania egzaminu Cambridge English: C1 Advanced (CAE);
 • udoskonalisz swoje umiejętności oraz zbudujesz pewność siebie podczas używania języka angielskiego w mowie i piśmie w różnorodnych sytuacjach;
 • gruntownie przygotujesz się do egzaminu Cambridge English: C1Advanced (CAE);
 • poznasz techniki egzaminacyjne.

 

Szkolenie kończy się przystąpieniem do egzaminu państwowego Cambridge English Qualifications C1 Advanced (Cambridge English Scale 180- 199). Wprowadza na poziom językowego zaawansowania pozwalającego na rozpoczęcie studiów w języku angielskim.

UNIT 1: WHERE WE LIVE

Grammar / gramatyka : Verbs in perfect and continuous forms. Stative verbs. Conjunctions.

Vocabulary / słownictwo: Expressions with space and room. Compound words.

Reading / czytanie: Multiple choice.

Use of English / używanie języka: Multiple-choice cloze.

Writing / pisanie: Essay. Using the task input to help you plan.

Listening/ słuchanie: Multiple matching.

Speaking / mówienie: Interview. Talking about yourself.

 

UNIT 2: THE ART OF CONVERSATION

Grammar / gramatyka: Review of narrative tenses. Defining and non-defining relative clauses

Vocabulary / słownictwo: Communication collocations. Adjectives: ways of speaking.

Reading / czytanie:  Gapped text.

Use of English / używanie języka: Word formation.

Writing / pisanie: Proposal. Organising your ideas.

Listening/ słuchanie: Multiple choice.

Speaking / mówienie: Long turn. Giving opinions.

 

UNIT 3: AGES AND STAGES

Grammar / gramatyka : Future forms. Introductory it.

Vocabulary / słownictwo: Stages of life. Working out meaning from context.

Reading / czytanie: Cross-text multiple matching.

Use of English / używanie języka: Multiple-choice cloze.

Writing / pisanie: Report. Dos and don’ts

Listening/ słuchanie: Multiple choice.

Speaking / mówienie: Collaborative task and discussion. Responding to and expanding on your partner’s ideas.

 

UNIT 4: NO PAIN WITHOUT GAIN

Grammar / gramatyka : Verb patterns: -ing/infinitive. Modal verbs.

Vocabulary / słownictwo: Verb/Noun collocations. Working out meaning from context.

Reading / czytanie:  Multiple choice.

Use of English / używanie języka: Key word transformation.

Writing / pisanie: Essay. Effective introductory and concluding paragraphs.

Listening/ słuchanie: Sentence completion.

Speaking / mówienie: Collaborative task and discussion. Justifying an opinion.

 

UNIT 5: THE FEEL-GOOD FACTOR

Grammar / gramatyka: Substitution and ellipsis. Hypothetical meaning.

Vocabulary / słownictwo: Prefix mis- and false opposites. Sentence adverbs.

Reading / czytanie: Multiple matching.

Use of English / używanie języka: Open cloze.

Writing / pisanie: Review. Covering key features.

Listening/ słuchanie: Multiple choice.

Speaking / mówienie: Long turn. Speculating.

 

UNIT 6: LIVING WITH THE PAST

Grammar / gramatyka : Comparing. Modifying adverbs.

Vocabulary / słownictwo: Adjective/ Noun collocations. Prefixes and suffixes.

Reading / czytanie: Multiple choice.

Use of English / używanie języka: Word formation.

Writing / pisanie: Essay. Structuring an argument.

Listening/ słuchanie: Multiple choice.

Speaking / mówienie: Long turn. Comparing.

 

UNIT 7: THE HARD SELL

Grammar / gramatyka : Review of conditionals. Conditionals: advanced features.

Vocabulary / słownictwo: Collocations: sales and marketing. Collocations with go. Working out meaning from context.

Reading / czytanie: Gapped text.

Use of English / używanie języka: Multiple-choice cloze.

Writing / pisanie: Report. Formal language.

Listening/ słuchanie: Multiple choice.

Speaking / mówienie: Collaborative task and discussion. Agreeing and disagreeing.

 

UNIT 8: PASSING THROUGH

Grammar / gramatyka : Reported speech. Verb patterns with reporting verbs. Impersonal reporting verbs.

Vocabulary / słownictwo: Describing trends.

Reading / czytanie: Cross-text multiple matching.

Use of English / używanie języka: Word formation.

Writing / pisanie: Proposal. Using an appropriate style.

Listening/ słuchanie: Sentence completion.

Speaking / mówienie: Long turn. Speculating.

 

 

UNIT 9: READING THE MIND

Grammar / gramatyka : Future in the past. Future in the past: advanced features.

Vocabulary / słownictwo: Expressions with brain and mind. Working out meaning from context

Reading / czytanie: Gapped text.

Use of English / używanie języka: Open cloze.

Writing / pisanie: Email. Adopting the right tone.

Listening/ słuchanie: Multiple matching.

Speaking / mówienie: Long turn. Paraphrasing.

 

UNIT 10: A PERFECT MATCH

Grammar / gramatyka : Whoever, whatever, etc. Participle clauses.

Vocabulary / słownictwo: Expressions for describing compatibility

Reading / czytanie: Multiple choice.

Use of English / używanie języka: Open cloze.

Writing / pisanie: Formal letter. Including relevant information.

Listening/ słuchanie: Multiple matching.

Speaking / mówienie: Collaborative task and discussion. Negotiating and cooperating.

 

UNIT 11: FACE VALUE

Grammar / gramatyka : Passive forms. Linking adverbials.

Vocabulary / słownictwo: Words to describe emotions.

Reading / czytanie: Cross-text multiple matching.

Use of English / używanie języka: Open-cloze.

Writing / pisanie: Essay. Planning your essay.

Listening/ słuchanie: Multiple choice.

Speaking / mówienie: Long turn. Expressing certainty and uncertainty.

 

UNIT 12: BRILLIANT IDEAS

Grammar / gramatyka : Cohesion. Emphasis with inversion.

Vocabulary / słownictwo: Multi-part verbs. Expressions with matter.

Reading / czytanie: Gapped text.

Use of English / używanie języka: Key word transformation.

Writing / pisanie: Essay. Linking phrases and conjunctions.

Listening/ słuchanie: Sentence completion.

Speaking / mówienie: All parts. Improving your performance.

Santiago Ortiz Posada - native speaker

Obszar specjalizacji: Nauczanie języka angielskiego mające na celu przygotowanie kursanta do egzaminu Cambridge English Qualifications.

Doświadczenie zawodowe: 21 lat doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego na wszystkich poziomach.Prowadzenie zajęć w formach indywidualnych i grupowych.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Nauczanie języka angielskiego na wszystkich poziomach. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych i indywidualnych. Doświadczenie wprowadzeniu zajęć dla klientów biznesowych.

Wykształcenie: TKT (Teaching Knowledge Test) certificate. University of Cambridge- Modules 1, 2 and 3.

Szkolenie przeprowadzane w trybie zdalnym.

Opiekun szkolenia: Iwona Krupa
Telefon kontaktowy bezpośredni: 889- 061-792
Telefon kontaktowy: 17 862 30 98
E-mail: ik@on-eco.pl

Kurs obejmuje koszt testu poziomującego Aptis i koszt egzaminu państwowego Cambridge English Qualifications C1 Advanced. Egzamin w wersji papierowej lub elektronicznej.

Uczestnik kursu otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych:
• podręcznik - coursebook
• notatnik i długopis
• prezentacje multimedialne
• zestawy sprawdzające wiedzę, zawierające przykładowe pytania i zadania z rozwiązaniami

Program partnerski Addvantage member scheme - British Council.

Bazy Usług Rozwojowych:
Dofinasowanie od 60 % do 90 % w zależności od rejonu i operatora dla osób pracujących oraz bezrobotnych;
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9681

Bon szkoleniowy:
100 % dotacji tylko i wyłącznie dla osób bezrobotnych.

Szczegółów dotyczących możliwości dofinasowania szkolenia udziela:
Opiekun szkolenia: Iwona Krupa
Telefon kontaktowy bezpośredni: 889 061792
Telefon kontaktowy: 17 862 30 98
E-mail: ik@on-eco.pl

W przygotowaniu...

  Nazwa szkolenia: Cambridge English Qualification. Język angielski z native speaker. Poziom C1