Język angielski C2 (Nearly native-speaker level)

Strona Główna / Język angielski C2 (Nearly native-speaker level)

Język angielski C2 (Nearly native-speaker level)

Ocena szkolenia: 4.8/5

Na podstawie niezależnej opinii klientów BUR

W przygotowaniu...

W przygotowaniu...

W przygotowaniu...

Szkolenie przeprowadzane w trybie zdalnym.

Opiekun szkolenia: Iwona Krupa
Telefon kontaktowy bezpośredni: 889- 061-792
Telefon kontaktowy: 17 862 30 98
E-mail: ik@on-eco.pl

W przygotowaniu...

Bazy Usług Rozwojowych:
Dofinasowanie od 60 % do 90 % w zależności od rejonu i operatora dla osób pracujących oraz bezrobotnych;
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9681

Bon szkoleniowy:
100 % dotacji tylko i wyłącznie dla osób bezrobotnych.

Szczegółów dotyczących możliwości dofinasowania szkolenia udziela:
Opiekun szkolenia: Iwona Krupa
Telefon kontaktowy bezpośredni: 889 061792
Telefon kontaktowy: 17 862 30 98
E-mail: ik@on-eco.pl

W przygotowaniu...