Szkolenia POMPY CIEPŁA

Strona Główna / Szkolenia POMPY CIEPŁA

Kompleksowe szkolenie montera i projektanta systemów energetycznych – pompy ciepła i wentylacja

Ocena szkolenia: 4.8/5

Na podstawie niezależnej opinii klientów BUR

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania pracy w charakterze montera pomp ciepła. Warsztaty przygotowują do przystąpienia do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnika do egzaminu na uprawnienia ciepłownicze.

Dzień 1 - POMPY CIEPŁA– MONTAŻ:

Podstawy stosowania pomp ciepła -zagadnienia ogólne

 • przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania pomp ciepła;
 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska, stosowane w czasie instalowania – identyfikacja zagrożeń;
 • podstawowe terminy i definicje.

 

Podstawy technologii pomp ciepła -podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania pomp ciepła

 • wpływ warunków geotermalnych i termicznych na działanie pomp ciepła;
 • wydajność chłodnicza i cieplna pomp ciepła;
 • obieg termodynamiczny pomp ciepła;
 • typy pomp ciepła;
 • działanie elementów i osprzętu pompy ciepła.

 

Dzień 2 - POMPY CIEPŁA – MONTAŻ:

Budowa i zasada działania pomp ciepła -rodzaje i charakterystyka źródeł dolnych

 • powietrze;
 • filtracja powietrza;
 • grunt i wykorzystanie zasobów geotermalnych;
 • kolektory meandryczne, kolektory spiralne, sondy pionowe;
 • inne rodzaje dolnych źródeł.

 

Pompy ciepła stosowane w instalacjach ogrzewania i chłodzenia

 • instalacje ogrzewania;
 • instalacje chłodnicze – chłodzenie pasywne i aktywne;
 • instalacje podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

 

Kooperacja pomp ciepła z systemami fotowoltaicznymi

 • podstawowe informacje o PV;
 • instalacja pompy ciepła i układu PV;
 • dobór instalacji PV do współpracy z PC;
 • systemy hybrydowe.

 

Dzień 3 - POMPY CIEPŁA– PROJEKTOWANIE:

Dobór pomp ciepła i wskazówki projektowe- zasady doboru instalacji z pompami ciepła

 • określenie zapotrzebowania na ciepło;
 • określenie technologii hydraulicznej dla instalacji z pompą ciepła;
 • dobór pompy ciepła oraz osprzętu hydraulicznego;
 • dobór schematu hydraulicznego do instalacji z pompą ciepła dobór bufora;
 • dobór zasobnika CWU.

 

Projektowanie instalacji z pompą ciepła

 • dobór instalacji z pompą ciepła przy użyciu programów komputerowych;
 • symulacja pracy instalacji z pompą ciepła;
 • analiza ekonomiczna instalacji z pompą ciepła;
 • analiza ekologiczna instalacji z pompą ciepła;
 • dobór schematu hydraulicznego do instalacji z pompą ciepła;
 • analiza schematów hydraulicznych w instalacjach z pompą ciepła;
 • obsługa automatyki przy użyciu symulatorów automatyki pompy ciepłą.

 

Dzień 4 - POMPY CIEPŁA– MONTAŻ:

Montaż pomp ciepła

 • instalacja pompy ciepła;
 • płukanie, napełnianie i odpowietrzanie płukanie, napełnianie i odpowietrzanie instalacji;
 • czynności rozruchowe;
 • dokumentacja odbiorcza; oddanie instalacji do użytku;
 • obsługa automatyki.

 

Konserwacja i serwisowanie -czynności związane z modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym pomp ciepła

 • czynności bieżące i okresowe;
 • materiały i narzędzia stosowane do badań;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa;
 • określanie i pomiary parametrów na podstawie danych.

 

Dzień 5 - UZUPEŁNIENIE DO POMP CIEPŁA: WENTYLACJA:

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – dobór, montaż i uruchomienie systemu

 • wentylacja grawitacyjna czy wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – co wybrać?;
 • centrale wentylacyjne – budowa i parametry;
 • kanały wentylacyjne – rury karbowane oraz stalowe SPIRO – cechy i zastosowanie;
 • montaż kompletnego systemu;
 • najczęściej występujące błędy projektowo-montażowe;
 • procedura pierwszego uruchomienia całego systemu;
 • Projektowanie – wykonanie bilansu powietrza dla przykładowego budynku jednorodzinnego.

 

Dzień 6 - UZUPEŁNIENIE DO POMP CIEPŁA: F-GAZY

 • Podstawy termodynamiki;
 • Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska;
 • Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania;
 • Kontrole szczelności;
 • Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego;
 • Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej;
 • Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą;
 • Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu;
 • Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi;
 • Wiedza zgodna z rozporządzeniem Dz. U. z 2017r. poz. 2402;

Szkolenia prowadzą praktycy działający aktywnie w branży pomp ciepła;

Racibórz

Opiekun szkolenia: Aleksandra Słupek
Telefon kontaktowy bezpośredni: 795 114 089
Telefon kontaktowy: 17 862 30 98
E-mail: aj@on-eco.pl

 • ukończenie szkolenia jest równoznaczne z uzyskaniem Certyfikatu Montera i Projektanta Instalacji Pomp Ciepła. Certyfikat uprawnia
  do przystąpienia do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego;
 • bezpłatna konsultacja do 7 dni po zakończeniu szkolenia;
 • materiały szkoleniowe.

Usługę szkoleniową można dofinansować w ramach:

Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS:

 • 100 % dotacji kosztów szkolenia dla pracodawców i pracowników mikroprzedsiębiorstw;
 • 80 % dotacji kosztów szkolenia dla pracodawców i pracowników MŚP.

 

Bazy Usług Rozwojowych:
Dofinasowanie od 60 % do 90 % w zależności od rejonu i operatora dla osób pracujących oraz bezrobotnych;
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9681

Bon szkoleniowy:
100 % dotacji tylko i wyłącznie dla osób bezrobotnych.

Rozwój działalności/startup:
100 % dotacji dla osób zainteresowanych otworzeniem działalności.

Szczegółów dotyczących możliwości dofinasowania szkolenia udziela:
Opiekun szkolenia: Aleksandra Słupek
Telefon kontaktowy bezpośredni : 795 114 089
Telefon kontaktowy: 17 862 30 98
E-mail: aj@on-eco.pl

  Nazwa szkolenia: Kompleksowe szkolenie montera i projektanta systemów energetycznych – pompy ciepła i wentylacja